Đuôi Công - Calathea

Đuôi công các loại chậu to

200.000 ₫ 300.000 ₫

Đuôi công các loại chậu to

Đến nơi bán
Đuôi Công - Calathea

40 loại đuôi công khác nhau

26.600 ₫ 28.000 ₫

40 loại đuôi công khác nhau với kích thước nhỏ và được cập nhật liên tục

Đến nơi bán