Philodendron

Tỷ phú var - Philodendron Burle Marx Var

184.000 ₫ 200.000 ₫

Trầu bà tỷ phú var

Đến nơi bán
Philodendron

Én Var (Philodendron Florida Beauty)

350.000 ₫ 500.000 ₫

Én Var (Philodendron Florida Beauty)

Đến nơi bán
Philodendron

philodendron verrucosum

159.000 ₫ 170.000 ₫

philodendron verrucosum

Đến nơi bán
Philodendron

Philodendron White Princess - Trầu bà Công Chúa Trắng

69.300 ₫ 77.000 ₫

Philodendron White Princess - Trầu bà Công Chúa Trắng

Đến nơi bán
Philodendron

Philodendron Mamei

69.300 ₫ 77.000 ₫

Philodendron Mamei

Đến nơi bán
Philodendron

Philodendron Paraiso

130.000 ₫ 159.000 ₫

Philodendron Paraiso

Đến nơi bán
Philodendron

Philodendron Painted Lady

69.300 ₫ 77.000 ₫

Philodendron Painted Lady

Đến nơi bán
Philodendron

Philodendron Pastazanum

69.300 ₫ 77.000 ₫

Philodendron Pastazanum

Đến nơi bán
Philodendron

Philodendron Golden Dragon - Trầu bà Rồng Xanh

69.300 ₫ 77.000 ₫

Philodendron Golden Dragon - Trầu bà Rồng Xanh

Đến nơi bán