Ổ rồng - Platycerium

ổ rồng Coronarium

75.000 ₫ 100.000 ₫

ổ rồng Coronarium

Đến nơi bán
Ổ rồng - Platycerium

Bảng gỗ trồng cây ổ rồng trồng lan treo tường kích thước 25cm x 25cm CCG18

125.000 ₫ 130.000 ₫

Bảng gỗ trồng cây ổ rồng trồng lan treo tường kích thước 25cm x 25cm CCG18

Đến nơi bán
Ổ rồng - Platycerium

Bảng gỗ basic ghép ổ rồng

65.000 ₫ 70.000 ₫

Bảng gỗ basic ghép ổ rồng

Đến nơi bán
Ổ rồng - Platycerium

Ổ rồng Platycerium Alcicorne

150.000 ₫ 160.000 ₫

Ổ rồng Platycerium Alcicorne

Đến nơi bán