Monstera

Mini Mons - Rhaphidophora tetrasperma

63.000 ₫ 67.000 ₫

Mini Mons - Rhaphidophora tetrasperma

Đến nơi bán
Monstera

Monstera Deliciosa - Trầu bà lá xẻ

76.000 ₫ 80.000 ₫

Monstera Deliciosa - Trầu bà lá xẻ nhiều kích thước

Đến nơi bán
Monstera

Monstera Thai Constellation

188.100 ₫ 209.000 ₫

Monstera Thai Constellation - Trầu bà Nam Mỹ đột biến

Đến nơi bán
Monstera

Node Monstera Borsi Albo - trầu bà lá xẻ đột biến

225.000 ₫ 250.000 ₫

node Monstera Bor Albo - trầu bà lá xẻ đột biến

Đến nơi bán