Tại sao Mua Cây Alocasia về nhà 1 thời gian thì cây "Bay Về Trời"
Thứ Ba, 30 Tháng Giêng, 2024

một chiếc cây Alocasia mới mua về nhà, đầy sức sống và màu xanh tươi, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn chủ nhân phải đối mặt với cảnh lá cây từ từ cúi xuống.....

Đọc thêm
Kinh Nghiệm của Huy về Chăm Sóc Các Loài Alocasia
Thứ Hai, 29 Tháng Giêng, 2024

Bài viết này Huy xin chia sẻ kinh nghiệm các nhân và trải nghiệm của Huy về quá trình chơi Alocasia và bị alocasia chơi đến bây giờ.

Đọc thêm
Alocasia Amazonica (Poly)
Thứ Bảy, 27 Tháng Giêng, 2024

Alocasia amazonica, phổ biến được biết đến dưới tên gọi "Alocasia Polly" hoặc "African Mask Plant," là một loài cây lá lớn thuộc chi Alocasia trong họ Araceae.

Đọc thêm