Cứu thành công Cây Anthurium bị bệnh Nấm vàng viền lá bằng Anvil 5SC

Cứu thành công Cây Anthurium bị bệnh Nấm vàng viền lá bằng Anvil 5SC

Thứ Sáu, 03 Tháng Năm, 2024

Cách đây gần 2 tháng mình nhân thấy 1 số cây anthurium vườn mình bị tình trạng vàng viền lá và bắt đầu khô, vết vàng cứ tiếp tục lan nhanh. Sau đó Huy liên hệ nhà vườn nhờ tư vấn và đã dùng thuốc Anvil 5SC để cứu chiếc cây này thành công sau 2 tháng. Mọi người nhìn lá mới của nó xem có mê không cơ chứ.

Đây là bài viết ngày trước mình dùng Anvil 5SC để bôi lên vết nấm cách đây gần 2 tháng. Bài viết Tại Đây

 

Và đây là Video sau 2 tháng dùng thuốc. Hiệu quả ngay lập tức từ lá cũ đến lá mới.

Tham khảo thuốc Anvil 5SC tại đây