Anvil 5SC - Thuốc trị nấm rỉ sắt Monstera - Nấm vàng mép lá Anthurium

Anvil 5SC - Thuốc trị nấm rỉ sắt Monstera - Nấm vàng mép lá Anthurium

Anvil 5SC - Thuốc trị nấm rỉ sắt Monstera - Nấm vàng mép lá Anthurium

45.000 ₫ 50.000 ₫ Đến nơi bán

Thông tin sản phẩm