Philodendron Bilietea - Trầu Bà Hồng Hạc Chân Cam

Philodendron Bilietea - Trầu Bà Hồng Hạc Chân Cam

Philodendron Bilietea - Trầu Bà Hồng Hạc Chân Cam

55.000 ₫ 68.000 ₫ Đến nơi bán

Thông tin sản phẩm