Dinh dưỡng kiểng lá Grow Extra+ , phân bón monstera house, phân bón lá , dung dịch thuỷ canh

Dinh dưỡng kiểng lá Grow Extra+ , phân bón monstera house, phân bón lá , dung dịch thuỷ canh

Dinh dưỡng kiểng lá Grow Extra+ , phân bón monstera house, phân bón lá , dung dịch thuỷ canh

160.000 ₫ 170.000 ₫ Đến nơi bán

Thông tin sản phẩm