Monstera Thai Constellation

Monstera Thai Constellation

Monstera Thai Constellation - Trầu bà Nam Mỹ đột biến

188.100 ₫ 209.000 ₫ Đến nơi bán

Thông tin sản phẩm