Philodendron Pink Princess - Cây trầu Bà Hồng Nương

Philodendron Pink Princess - Cây trầu Bà Hồng Nương

Philodendron Pink Princess - Cây trầu Bà Hồng Nương

69.000 ₫ 77.000 ₫ Đến nơi bán

Thông tin sản phẩm