Philodendron White Princess - Trầu bà Công Chúa Trắng

Philodendron White Princess - Trầu bà Công Chúa Trắng

Philodendron White Princess - Trầu bà Công Chúa Trắng

69.300 ₫ 77.000 ₫ Đến nơi bán

Thông tin sản phẩm