Trụ dớn bán nguyệt dài 60cm

Trụ dớn bán nguyệt dài 60cm

Trụ dớn bán nguyệt dùng trồng kiểng lá thân leo Philodendron, monstera, Epipremnum

44.000 ₫ 50.000 ₫ Đến nơi bán

Thông tin sản phẩm